Viettel Global báo lỗ lũy kế gần 3.600 tỷ đến cuối tháng 3/2018

Lỗ sau thuế quý 1/2018 đã đưa tổng lỗ lũy kế của Viettel Global lên tới 3.600 tỷ đồng tính đến hết tháng 3/2018...

Báo cáo tài chính của Viettel Global cho thấy nợ phải trả của Tổng công ty này đến 31/3/2018 lên tới 33.352 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 20.444 tỷ đồng, nợ dài hạn là 12.908 tỷ đồng.

Nhật Bình

05/07/2018 22:14

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018. Theo đó đáng chú ý là mức lỗ sau thuế hơn 100 tỷ đồng của Tổng công ty này trong quý 1/2018, đưa tổng lỗ lũy kế đến hết quý 1/2018 lên gần 3.600 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính của Viettel Global, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2018 đạt 3.945 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 4.032 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý 1, Viettel Global ghi nhận khoản lợi nhuận gộp 904 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 637 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hoạt động tài chính của Viettel Global ghi nhận mức lỗ trên 30 tỷ đồng. Lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết mang về cho Viettel Global trên 113 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng quý 1 của Viettel Global là 369 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới hơn 584 tỷ đồng - đều cao hơn cùng kỳ năm 2017.

Sau đóng các khoản thuế, Viettel Global báo lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp 107,5 tỷ đồng. Riêng lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ là gần 147 tỷ đồng.

Mức lỗ này đã nâng con số lỗ lũy kế đến cuối tháng 3/2018 của Viettel Global lên gần 3.600 tỷ đồng.

Viettel Global báo lỗ lũy kế gần 3.600 tỷ đến cuối tháng 3/2018 - Ảnh 1.

Thuyết minh vốn chủ sở hữu trong báo cáo tài chính của Viettel Global tại ngày 31/3/2018 so với ngày 31/3/2017 - Nguồn báo cáo tài chính Viettel Global.

Báo cáo tài chính của Viettel Global cho thấy nợ phải trả của Tổng công ty này đến 31/3/2018 lên tới 33.352 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 20.444 tỷ đồng, nợ dài hạn là 12.908 tỷ đồng.

Được biết, mới đây, Viettel Global đã công bố chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Theo đó, tổng số lượng đăng ký cổ phiếu là 2.243.811.200, tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu đăng ký là 22.438.112.000.000 đồng.

Viettel Global cho biết, mục đích của việc chốt danh sách cổ đông là để đăng ký lưu ký cổ phiếu tại VSD và đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM.