Vingroup muốn huy động tối thiểu 25.000 tỷ vốn ngoại qua chào bán cổ phiếu

Vingroup dự kiến huy động tối thiểu 25.000 tỷ đồng vốn ngoại thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ...

Một dự án của Vingroup.

Bạch Huệ

12/03/2019 23:17

Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa công bố lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số nội dung quan trọng trong phát triển doanh nghiệp.

Cụ thể, Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup tổ chức lấy kiến cổ đông về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng vốn. Hội đồng quản trị Vingroup đề xuất việc chào bán cổ phần riêng lẻ lên tới 250 triệu cổ phiếu. Giá chào bán trên 100.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị huy động tối thiểu 25.000 tỷ đồng. Mức giá phát hành cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định. 

"Việc chào bán cổ phần của Vingroup là cần thiết nhằm giúp Vingroup có thêm nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư góp vốn vào công ty con, thanh toán các khoản nợ gốc, lãi các khoản vay đến hạn, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của tập đoàn và các công ty con. Đồng thời, nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh của tập đoàn", tài liệu lấy ý kiến cổ đông của Vingroup nêu.

Số tiền 25.000 tỷ đồng huy động được Vingroup dự kiến rót 6.000 tỷ góp vốn vào Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast (3.000 tỷ), Công ty cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất Vinsmart (2.000 tỷ), Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ VinTech (1.000 tỷ). Vingroup dành 10.000 tỷ để trả các khoản gốc và lãi vay trong năm 2019

9.000 tỷ đồng còn lại dùng cho các hoạt động kinh doanh và cấp vốn ngắn hạn cho tập đoàn và các công ty con.

Về thời điểm chào bán, Vingroup dự kiến thực hiện trong 3 quý cuối năm 2019, tuỳ quyết định của Hội đồng quản trị. Như vậy, nếu thành công, đây là thương vụ huy động vốn ngoại lớn trên sàn chứng khoán Việt, khơi thông dòng chảy vốn ngoại vào Việt Nam.

Tại thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản của Vingroup là 289.105 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là 190.046 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Vingroup cũng lên tới 99.059 tỷ đồng. Vingroup là doanh nghiệp tư nhân Việt có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam hiện nay. 

Ngoài ra, trong đợt lấy ý kiến này, Vingroup còn trình cổ đông thay đổi một số ngành nghề kinh doanh, trong đó, loại bỏ lĩnh vực cổng thông tin và bổ sung chi tiết đối với ngành nghề đại lý môi giới, buôn bán nông lâm sản, nghiên cứu thị trường, dịch vụ lưu trú ngắn ngày.