Vợ chồng Chủ tịch Hòa Phát đăng ký mua vào 6,4 triệu cổ phiếu HPG

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hòa Phát đăng ký mua 5.566.010 cổ phiếu HPG và vợ là bà Vũ Thị Hiền cũng đăng ký mua vào 849.249 cổ phiếu...

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị HPG.

Hà Anh

18/06/2019 17:36

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) vừa thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Trong đó, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hòa Phát đăng ký mua 5.566.010 cổ phiếu HPG. Đồng thời, bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long, cũng đăng ký mua vào 849.249 cổ phiếu.

Hai giao dịch trên dự kiến từ ngày 21/6 đến ngày 19/7 qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận nhằm gia tăng sở hữu.

Trước giao dịch, ông Long sở hữu hơn 694 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng tỷ lệ hơn 25% vốn của tập đoàn. Trong khi đó, bà Hiền nắm giữ hơn 201 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,29%). Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của vợ chồng Chủ tịch Hòa Phát sẽ tăng lên lần lượt là 700 triệu cổ phiếu (chiếm 25,35%) và 202 triệu cổ phiếu (chiếm 7,32%).

Trên thị trường chứng khoán, tính từ đầu năm 2019, thị giá HPG đã giảm khoảng 6% chỉ đạt 23.050 đồng/cổ phiếu với 5.058.220 đơn vị được giao dịch.

Kết thúc quý 1/2019, doanh thu của Tập đoàn Hòa Phát đạt 15.180 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.810 tỷ đồng, đạt lần lượt 22% và 27% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2019.