VPBank chuẩn bị bán rẻ cổ phiếu quỹ cho nhân viên

Lần mua cổ phiếu quỹ gần nhất có giá 22.194 đồng/cổ phiếu, VPBank tính phát hành cho nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu...

Trên thị trường chứng khoán, thị giá VPB đang quanh mức 21.700 đồng/cổ phiếu

Đào Hưng

12/11/2019 14:14

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – mã chứng khoán VPB) vừa có nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP).

Cụ thể, VPBank dự kiến chào bán 31 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 1,288% số cổ phiếu đang lưu hành cho cán bộ nhân viên với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tổng giá trị giao dịch lên tới 310 tỷ đồng.

Cũng theo nghị quyết, lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm và được giải tỏa dần theo tỷ lệ: 30% số cổ phần được giao dịch sau một năm; 35% tiếp theo được giao dịch sau hai năm và 35% còn lại được giao dịch sau ba năm.

Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán thông qua và đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật

Trong trường hợp, cán bộ nhân viên được lựa chọn không mua hết lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số cổ phần còn lại sẽ được hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các nhân viên khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc quyết định hủy số lượng phát hành dư này, chỉ ghi nhận số lượng đăng ký mua thực tế.

Được biết, lần gần nhất ngân hàng này gia tăng số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ là từ ngày 2-23/10/2019. Trong lần đó, VPBank đã mua được 50 triệu cổ phiếu theo hình thức khớp lệnh trên sàn với giá bình quân 22.194 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, VPBank đang nắm giữ hơn 123 triệu cổ phiếu quỹ.

Còn về đợt phát hành ESOP gần nhất là trong năm 2018. Khi đó, ngân hàng phát hành gần 33,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cũng tại đợt phát hành này, riêng ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank đã mua được hơn 16 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 47% khối lượng phát hành ESOP.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu VPB đang dao động quanh mức 21.700 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường theo đó vào khoảng 52.707 tỷ đồng.