Vụ ký 76 quyết định nhân sự trước khi về hưu: ACV nói gì?

ACV vừa lên tiếng sau khi có thông tin ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc ACV quyết định bổ nhiệm hơn 76 người trước khi về hưu...

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam quyết định bổ nhiệm hơn 76 người trước khi về hưu.

KIỀU LINH

09/07/2018 15:46

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa chính thức lên tiếng sau khi có thông tin ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam quyết định bổ nhiệm hơn 76 người trước khi về hưu.

Cụ thể, lãnh đạo ACV khẳng định, nhu cầu kiện toàn tổng thể nhân sự quản lý các cấp của Tổng công ty, các chi nhánh cảng hàng không của tổng công ty đặt ra từ năm 2015, đặc biệt là sau khi Tổng công ty chuyển sang mô hình hoạt động công ty cổ phần từ ngày 1/4/2016.

Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ trong công tác quản lý điều hành đơn vị, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty đã đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ theo mô hình mới vào đầu năm 2017.

Giữa năm 2017, ông Nguyễn Nguyên Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị của ACV nghỉ hưu theo chế độ, phương án kiện toàn bộ máy và bổ nhiệm cán bộ chưa được thực hiện. 

Sau khi ông Lại Xuân Thanh được bầu và bổ nhiệm giữ chức Bí thứ Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty vào tháng 6/2017, Thường vụ Đảng uỷ và Hội đồng quản trị thống nhất triển khai việc kiện toàn tổ chức của Tổng công ty, làm cơ sở kiện toàn nhân sự quản lý các cấp.

Từ tháng 6/2017 đến tháng 3/2018, Thường vụ Đảng uỷ, Hội đồng quản trị đã ban hành 36 Nghị quyết, quyết định kiện toàn các vấn đề tổ chức. Trên cơ sở các quyết định này, hệ thống tổ chức của toàn công ty gồm 395 đầu mối với hơn 9.500 lao động. 

ACV cho biết trong tháng 4 và tháng 6/2018, Tổng công ty bổ nhiệm điều động các chức vụ tương đương do thay đổi về cơ cấu tổ chức và tên gọi 15 trường hợp, trong đó 3 cán bộ cấp Ban và 12 cán bộ cấp phòng của Tổng công ty. Bổ nhiệm các cán bộ trong quy hoạch trên được đề nghị từ năm 2016: 53 trường hợp trong đó 3 cán bộ cấp ban, 20 cán bộ cấp phòng và trung tâm, 30 cán bộ cấp đội.

Bổ nhiệm mới 36 trường hợp trong quy hoạch, trong đó 6 cán bộ cấp ban và chi nhánh, 21 cán bộ cấp phòng, 9 cán bộ cấp đội.

"Việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của ông Lê Mạnh Hùng - Tổng giám đốc không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm công vụ thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp của Tổng công ty", đại diện ACV khẳng định.

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam sẽ về nghỉ hưu từ ngày 19/7/2018. Nhưng ngày 19/6 vừa qua, trước thời gian nghỉ hưu ít ngày, ông Hùng đã ký cùng lúc 76 quyết định (từ số 2335 đến 2401) bổ nhiệm các trưởng, phó phòng trong tổng công ty.

Trong các quyết định, có một số phòng, ban được bổ nhiệm cùng lúc 3 lãnh đạo (1 trưởng, 2 phó), như: Phòng mua sắm, Phòng Công trình Kiến trúc, Phòng Sân đường, Phòng Kỹ thuật Thiết bị… Các lãnh đạo mới nhận nhiệm vụ từ ngày 1/7.

Về vấn đề này, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải (cơ quan đại diện vốn nhà nước tại ACV) cho hay, sự việc trên lãnh đạo bộ đã nắm được và đã yêu cầu ACV báo cáo. Dự kiến trong ít ngày tới sẽ có kết quả, khi đó bộ sẽ thông tin chính thức.