Vừa nhậm chức, chủ tịch Xi măng Hà Tiên 1 bất ngờ từ nhiệm

Ông Nguyễn Tuấn Anh sẽ thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị HT1 nhiệm kỳ 2018 - 2023 từ ngày 25/7...

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 - Ảnh minh hoạ.

KIỀU LINH

27/07/2018 12:10

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã chứng khoán HT1 - HOSE) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự sau phiên họp Hội đồng quản trị bất thường ngày 25/7/2018.

Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Anh sẽ thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 từ ngày 25/7/2018. Công ty đã nhận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Tuấn Anh vào cùng ngày 25/7/2018.

Hội đồng quản trị công ty thống nhất sẽ báo cáo Đại hội cổ đông gần nhất về việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tuấn Anh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh công tác tại Xi măng Hà Tiên 1 đã lâu. Ông được bầu làm Phó tổng Giám đốc công ty từ tháng 2/2013. Từ tháng 11/2013 đến 27/4/2018 ông được bầu làm Tổng giám đốc công ty.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 27/4/2018 ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu là 1 trong 7 thành viên với số phiếu bầu cao nhất, sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Đến thời điểm xin từ chức, ông Nguyễn Tuấn Anh mới tại vị được 3 tháng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh là người đại diện cho hơn 60,82 triệu cổ phần HT1 do Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) sở hữu. Ngoài số cổ phần này, cá nhân ông Tuấn Anh và những người có liên quan không sở hữu cổ phiếu HT1 nào.

Công ty đã giao ông Lưu Đình Cương - Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời điều hành Hội đồng quản trị kể từ 25/7 cho đến khi có quyết định mới. Ông Cương cũng là người đại diện cho cổ phần của Vicem tại HT1.

Hoạt động kinh doanh của HT1 trong quý 2 có sự tăng trưởng. Mặc dù doanh thu đi ngang nhưng giá vốn thấp giúp lợi nhuận gộp vẫn tăng 9% so với cùng kỳ. Ngoài ra, việc tiết giảm chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp giúp công ty báo lãi sau thuế 242 tỷ đồng, cao gấp đôi so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, HT1 đạt gần 4.045 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 324 tỷ đồng, tăng trưởng 44%.