WEF ASEAN 2018: Sự kiện khẳng định vai trò, uy tín, vị thế của Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều cuộc tiếp xúc với nguyên thủ của các quốc gia ASEAN, lãnh đạo cấp cao các nước tham dự WEF ASEAN 2018...