Xăng RON95 giảm tới 350 đồng xuống 20.445 đồng/lít

Xăng E5RON92 giảm 218 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 350 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 166 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 121 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 299 đồng/kg...

Giá xăng dầu giảm cuối tháng 10

Bạch Huệ

31/10/2019 15:05

Bộ Công Thương vừa phát đi thông tin điều chỉnh giá xăng dầu. Cụ thể, từ 15h chiều 31/10, Bộ Công Thương quyết định giảm giá loạt mặt hàng: Xăng E5RON92 giảm 218 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 350 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 166 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 121 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 299 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

Xăng E5RON92 không cao hơn 19.252 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 20.445 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.057 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 15.137 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 12.517 đồng/kg.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương cũng quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với xăng E5RON92 và dầu diesel là 100 đồng/lít; xăng RON95 trích lập ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa trích lập ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut trích lập ở mức 700 đồng/lít. (Kỳ trước mức trích lập Quỹ BOG các loại là: E5RON92 là 100 đồng/lít; RON95 và 2 loại dầu là 300 đồng/lít; dầu mazut là 900 đồng/lít).

Đồng thời, Liên Bộ cũng ngừng chi quỹ bình ổn đối với các loại xăng dầu trong khi kỳ trước vẫn chi 200 đồng/lít với xăng RON95.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 31/10/2019 có xu hướng giảm. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 1,79%, RON95 giảm 3,84%, Diesel tăng 0,43%, các loại dầu khác có mức giảm nhẹ.

gia ban le

Giá bán lẻ xăng dầu biến động trong từ tháng 8 - tháng 10