Xuất siêu 9,9 tỷ USD năm 2019, cao nhất trong 4 năm

Năm 2019 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế trong nước về xuất khẩu khi tốc độ tăng trưởng cao hơn rất nhiều khu vực FDI...

Trong năm 2019, Việt Nam có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Duyên Duyên

27/12/2019 16:42

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2019 của Việt Nam ước tính đạt 516,96 tỷ USD, còn cán cân thương mại hàng hóa năm 2019 ước tính xuất siêu 9,9 tỷ USD, mức cao nhất trong 4 năm liên tiếp xuất siêu.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2019 ước tính đạt 516,96 tỷ USD, trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 263,45 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm trước.

Năm 2019 đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế trong nước với tốc độ tăng cao 17,7%, cao hơn tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (4,2%).

Cụ thể hơn, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, về xuất khẩu, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 12/2019 ước tính đạt 21,8 tỷ USD, giảm 4,4% so với tháng trước. 

Tính chung quý 4/2019, kim ngạch xuất khẩu đạt 68,8 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018, nhưng giảm 4,6% so với quý 3/2019. 

Trong quý 4/2019, có 9 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 72,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. 

Như vậy trong năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 263,45 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2018.

Trong năm 2019 có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó có 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63,4%.

Về nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch nhập khẩu tháng 12/2019 ước tính đạt 22,8 tỷ USD, tăng 6,8% so với tháng trước. 

Tính chung quý 4/2019, kim ngạch nhập khẩu đạt 66 tỷ USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước và giảm nhẹ 0,8% so với quý 3 năm nay.

Xét cả năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 253,51 tỷ USD, tăng 7% so với năm 2018.

Trong năm 2019 có 37 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm tới 90,6% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó có 4 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 45,8%.

Tựu chung, cán cân thương mại tháng 12/2019 ước tính nhập siêu 1 tỷ USD. Ước tính cả năm 2019, Việt Nam xuất siêu 9,9 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 25,9 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 35,8 tỷ USD.