Yêu cầu chọn tư vấn cho dự án cao tốc Bắc - Nam

Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến, quyết định lựa chọn tư vấn giao dịch quốc tế để triển khai các dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông ...

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, dự kiến đầu tư 654 km, chia thành các dự án thành phần vận hành độc lập, hình thức, quy mô đầu tư phù hợp với từng dự án thành phần.

Bảo Anh

09/07/2018 21:49

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có chỉ đạo liên quan đến chọn tư vấn cho các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo đó, Phó thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến, quyết định theo thẩm quyền việc lựa chọn tư vấn giao dịch quốc tế để triển khai các dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đảm bảo phù hợp với Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời, tại văn bản số 6440/VPCP-CN, Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, UBND thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến các Bộ để xử lý kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển N&G liên quan đến đất xen kẹt giữa dự án BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ và dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Theo nghị quyết của Quốc hội ban hành hồi tháng 11/2017 về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, dự kiến đầu tư 654 km, chia thành các dự án thành phần vận hành độc lập, hình thức, quy mô đầu tư phù hợp với từng dự án thành phần. Dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm yêu cầu an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả.

Quốc hội giao Chính phủ xây dựng cơ chế huy động nguồn lực tham gia đầu tư dự án. Vì vậy, Phó thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan sớm trình Chính phủ ban hành Nghị quyết để triển khai dự án, bảo đảm tiến độ cơ bản hoàn thành dự án vào năm 2021.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch để lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực để triển khai các gói thầu, bảo đảm chất lượng, tiến độ, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực.