06:59 24/01/2021

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Đại biểu tham dự đông nhất trong 13 kỳ Đại hội

Hoàng Linh

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng là 1.587 đại biểu, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì họp báo Đại hội XIII của Đảng.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì họp báo Đại hội XIII của Đảng.

Tại buổi họp báo Đại hội XIII của Đảng diễn ra chiều ngày 22/1/2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính, cho biết, tổng số đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng là 1.587 đại biểu, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Bên cạnh đại biểu chính thức, đại biểu khách mời gồm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao tại Hà Nội, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu..

Trong số 1.587 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,04%; đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương chiếm tỷ lệ 87,02%; đại biểu chỉ định chiếm tỷ lệ 0,95%; đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%; đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang chiếm tỷ lệ 0,19%; đại biểu là Nhà giáo ưu tú chiếm tỷ lệ 0,82%; đại biểu là Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú chiếm tỷ lệ 0,95%.

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: đại biểu là giáo sư, phó giáo sư chiếm tỷ lệ 4,47%; tiến sĩ chiếm tỷ lệ 12,54%; thạc sĩ chiếm tỷ lệ 54,69%; đại học chiếm tỷ lệ 32,77%. Về trình độ lý luận chính trị: Đại biểu có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp chiếm tỷ lệ 99,49%; Trung cấp chiếm tỷ lệ 0,38%; Sơ cấp chiếm tỷ lệ 0,13%.

Về độ tuổi, đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 3,59%, trên 70 tuổi chiếm 0,19%, độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 52,18 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi.

Về thời gian vào Đảng: đại biểu kết nạp Đảng từ tháng 8/1954 đến tháng 4/1975 chiếm tỷ lệ 0,38%; từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1986 chiếm tỷ lệ 13,36%; từ tháng 01/1987 đến nay chiếm tỷ lệ 86,26%.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, việc lựa chọn đúng và bầu các đồng chí thực sự tiêu biểu, xứng đáng, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín và sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ đại biểu, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" , Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Việc tiến hành bầu cử đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương đều đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục của Điều lệ Đảng, Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng, bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn và cơ cấu đại biểu.