Chứng khoán

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Yếu thế và lép vế trước “ma trận” thông tin trên thị trường chứng khoán

Tính đến cuối tháng 4/2022, toàn thị trường có 5,2 triệu tài khoản chứng khoán được cấp trong đó có đến 99,8% là nhà đầu tư cá nhân. Dù là lực lượng đông đảo song nhóm này đang bị thua thiệt do bất bình đẳng thông tin so với các thành phần còn lại như doanh nghiệp, hay tổ chức trung gian là các công ty chứng khoán...