Dân sinh

Khó xử lý tồn đọng về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế  

Các địa phương Đồng Nai, Long An cho biết gặp vướng mắc về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các năm trước, riêng tại Bình Dương, việc xử lý tồn đọng về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế các năm trước khá phức tạp do một số bệnh viện vượt quỹ, vượt trần, áp sai giá…