Được nới room tín dụng, ngân hàng vẫn gặp áp lực cân đối vốn để cho vay
Chứng khoán

Được nới room tín dụng, ngân hàng vẫn gặp áp lực cân đối vốn để cho vay

Theo SSI Research, việc nới hạn mức tín dụng trong năm 2022 sẽ chỉ giải quyết một phần nhỏ vấn đề ở thời điểm hiện tại. Dư địa để các ngân hàng thương mại cấp tín dụng tại thời điểm hiện tại là có, tuy nhiên vấn đề phần nhiều đến từ các tiêu chí cho việc giải ngân cho vay có được nới ra không...
Tài chính

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 bổ sung những nội dung gì?

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 bổ sung 7 nội dung mới so với luật cũ. Một số nội dung gây chú ý như: bổ sung tổ chức trung gian thanh toán, bảo đảm nguyên tắc trao đổi thông tin hai chiều với nước ngoài, sửa đổi các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ...