USD tự do tăng mạnh vì chênh lệch giá vàng

USD tự do tăng mạnh vì chênh lệch giá vàng

Đào Hưng

Đà tăng nóng chưa thấy điểm dừng, USD tự do liên tục bật mạnh để chạm mốc 23.630 VND...

USD tự do tăng mạnh vì chênh lệch giá vàng

Tiếp tục tập trung triển khai tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa

Đào Vũ

Đến tháng 12/2020 đã có 38 ngân hàng thực hiện phát hành thẻ chip nội địa và nâng cấp hạ tầng chấp nhận thẻ chip trên các thiết bị ATM/POS...