Tài chính

Khách hàng được lợi gì khi ngân hàng chuyển đổi mô hình kinh doanh từ đóng sang mở?

Khi các ngân hàng triển khai mạnh mẽ Open API, tiến tới là Open Banking (ngân hàng mở), người dùng có thể đặt đồ ăn, mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn…trên ứng dụng của ngân hàng. Ngược lại, các ngân hàng mở có thể cung cấp các dịch vụ tài chính trên các ứng dụng khác thay vì chỉ gói gọn riêng ứng dụng của ngân hàng mình như hiện nay...