Ưu tiên thiết bị di động, Việt Nam có bước nhảy ngoạn mục về thương mại điện tử và game

Ưu tiên thiết bị di động, Việt Nam có bước nhảy ngoạn mục về thương mại điện tử và game

Nhĩ Anh

Điểm tăng trưởng thương mại điện tử Việt Nam đã có bước tiến ngoạn mục, vượt 10 bậc, từ vị trí thứ 12 lên vị trí số 2 trong tổng số 20 quốc gia dẫn đầu lĩnh vực này...

Ưu tiên thiết bị di động, Việt Nam có bước nhảy ngoạn mục về thương mại điện tử và game

Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc được gia hạn cư trú thêm 1 năm

Phúc Minh

Động thái này được đưa ra trước tình hình Covid-19 khiến việc tiếp nhận lao động nước ngoài vào Hàn Quốc cũng như về nước của lao động hết hạn hợp đồng chưa có dấu hiệu cải thiện ...