Tiêu điểm

Cần tháo gỡ những vướng mắc, bất cập để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng GDP

Trăn trở với việc hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng trước những thách thức khó khăn mà nền kinh tế phải đối mặt, các đại biểu cho rằng, để thực hiện tốt hơn nữa các kết quả công tác trong thời gian tới, cần rà soát, làm rõ nguyên nhân, từ đó triển khai quyết liệt các giải pháp phù hợp nhằm khắc phục tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm, có giải pháp đảm bảo cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế...