Kinh tế ASEAN 2023 - 2024: Vượt qua thách thức, hướng đến thành công
Tiêu điểm

Kinh tế ASEAN 2023 - 2024: Vượt qua thách thức, hướng đến thành công

ASEAN là một trong những khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới trong năm 2023, dù điều kiện kinh tế toàn cầu xấu đi và chính sách tiền tệ thắt chặt được áp dụng ở hầu hết các quốc gia. Đây là tiền đề quan trọng kết hợp với các điều kiện thuận lợi như giảm phát, sự linh hoạt về lãi suất, hấp dẫn đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ giúp cho tăng trưởng của ASEAN mạnh mẽ hơn trong năm 2024...