Đề nghị công an điều tra doanh nghiệp lừa đảo xuất khẩu lao động

Đề nghị công an điều tra doanh nghiệp lừa đảo xuất khẩu lao động

Phúc Minh

Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có văn bản đề nghị cơ quan công an điều tra và xử lý doanh nghiệp lừa đảo trong tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài...

Đề nghị công an điều tra doanh nghiệp lừa đảo xuất khẩu lao động

Lao động Việt nhập cảnh Đài Loan phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19

Nhật Dương

Trường hợp bị phát hiện cung cấp giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính giả hoặc trốn cách ly, người lao động có thể bị phạt tiền từ 10.000 - 150.000 Đài tệ ...