Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Mỗi địa phương cần tạo ra sự khác biệt trong xây dựng nông thôn mới
Thị trường

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Mỗi địa phương cần tạo ra sự khác biệt trong xây dựng nông thôn mới

Tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trong 2 năm qua diễn ra chậm so với kế hoạch, đặc biệt Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2022. Đến nay vẫn còn 2 Thông tư, 17 văn bản hướng dẫn chưa được ban hành; gần 20 địa phương chưa được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua Nghị quyết và thực hiện phân bổ vốn ngân sách Trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn…
Thị trường

Không xử lý được "gót chân A-sin" của hệ thống phân phối, khó lòng hạ nhiệt giá hàng hoá

“Gót chân A-sin" trong hệ thống phân phối tồn tại nhiều năm khi các khâu trung gian "ăn dày", đẩy giá hàng hoá còn người sản xuất lép vế, người tiêu dùng phải "cắn răng" mua giá cao. Rõ ràng, "nút thắt" này không được hoá giải thì bài toán "té nước theo mưa", lên nhanh xuống chậm khó giải quyết tận gốc...