Xuất khẩu thủy sản tháng 3 dự báo đạt 640 triệu USD

Xuất khẩu thủy sản tháng 3 dự báo đạt 640 triệu USD

Hà Giang

Vasep dự báo kim ngạch xuất khẩu tháng 3/2021 sẽ đạt khoảng 640 triệu USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2020...

Xuất khẩu thủy sản tháng 3 dự báo đạt 640 triệu USD

Nông sản Hải Dương bao giờ qua cơn bĩ cực?

SONG HÀ

Không chỉ người nông dân mà các doanh nghiệp thương mại cũng loay hoay trong đại dịch...