Công nghệ Make in Vietnam

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Không kéo dài tình trạng "bảo hộ ngược"

Thủy Diệu

"Chúng ta là nước có chủ quyền, luật lệ, lực lượng trong tay, do vậy không để kéo dài tình trạng bảo hộ ngược"...

Thủ tướng: Tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp công nghệ phát triển

Mạnh Chung

"Nếu nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng, Việt Nam sẽ tiến cùng thời đại..."...