Khung giá đất Hà Nội 2014: Tối đa vẫn 81 triệu đồng/m2

Mức tối đa này được giữ nguyên từ 4 năm nay...

Hàng Ngang, Hàng Đào vẫn là những tuyến phố có khung giá đất kịch trần trong năm 2014.

Bảo Anh

28/11/2013 14:06

UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức trình Hội đồng Nhân dân thành phố bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn.

Theo đánh giá của UBND thành phố, giá chuyển nhượng thực tế các quyền sử dụng đất  tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố năm 2013 thấp hơn năm 2012 khoảng từ 10 -15%, giao dịch đất ở tiếp tục có xu hướng tiếp tục giảm, chưa có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, mức giá giao dịch trên thị trường nhìn chung cao hơn bảng giá đất 2013 do thành phố ban hành, tính cả trường hợp vượt khung 20% mà Chính phủ cho phép.

Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, phần lớn các đơn vị đều lựa chọn thuê đất có trả tiền hàng năm, nhưng do khó khăn chung của nền kinh tế, hầu hết các doanh nghiệp, đơn vị đều phản ánh giá thuê đất vẫn ở mức cao trong cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh.

Từ những căn cứ thực tế trong năm 2013 nêu trên, UBND thành phố đề xuất bảng giá đất 2014, áp dụng cho một số loại đất cụ thể.

Đất nông nghiệp, UBND thành phố đề xuất giữ nguyên khung giá như năm 2013 với mức trần theo khung giá của Chính phủ là 105.000 đồng/m2.

Đối với giá đất ở tại các quận nội thành, sau khi đã có điều chỉnh và bổ sung một số tuyến phố, giá đất ở có mức tối thiểu là 3.456.000 đồng/m2 (Dương Nội, Hà Đông), mức tối đa là 81 triệu đồng/m2, áp dụng với các tuyến phố như Hàng Ngang, Hàng Đào, Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm). Mức tối đa này được giữ nguyên từ 4 năm nay.

Giá đất ở tại các thị trấn quận, huyện, thị xã, khu vực giáp ranh và khu vực nông thôn có mức tối thiểu dao động từ 400.000 đồng/m2 đến 1.155.000 đồng/m2, mức giá tối đa dao động từ  2,2 triệu đồng/m2 đến 32 triệu đồng/m2.

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được UBND thành phố đề xuất mức tối thiểu từ 280.000 đồng/m2, tối đa là 47 triệu đồng/m2.

Dự kiến, bảng giá đất năm 2014 của thành phố Hà Nội sẽ được Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, thảo luận trước khi thông qua tại kỳ họp thứ 8 vào đầu tuần tới.