EVFTA và EVIPA: "Nấc thang" hợp tác mới VN-EU

Đường vào châu Âu lắm gian nan

Anh Nhi

EVFTA không chỉ toàn màu hồng khi đã qua hàng chục năm tìm nhiều cách khai thác thị trường châu Âu, doanh nghiệp Việt vẫn chưa có chỗ đứng vững...

EVFTA và nỗi lo từ hàng rào bên trong

Hà Vũ

Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, mới nhất là EVFTA không phải đại lộ này đại lộ kia đâu, khi mà vẫn còn những quy định trong nước doanh nghiệp gần như không thể nào tuân thủ được...