Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14

"Dù ai làm Tổng thống Mỹ, Việt Nam vẫn nhất quán về biển Đông"

Nguyên Vũ

Chủ tịch nước Việt Nam sẽ có báo cáo Quốc hội để Quốc hội xem xét cụ thể về TPP...

Yêu cầu xử nghiêm việc huy động quá sức dân

Nguyên Vũ

Nghị quyết của Quốc hội cũng yêu cầu xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trước năm 2019...