Petrolimex: Quỹ bình ổn xăng dầu sử dụng 343 tỷ trong 2 tháng

Tính đến hết ngày 28/2, Quỹ bình ổn xăng dầu còn trên 1.800 tỷ đồng...

Quỹ bình ổn còn dư 1.800 tỷ đồng. 

Bạch Dương

27/03/2017 17:18

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa có báo cáo gửi liên Bộ Công Thương - Tài Chính thông báo về tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu tính đến cuối tháng 2/2017.

Theo báo cáo của tập đoàn, số dư Quỹ bình ổn xăng dầu đầu kỳ tháng 2/2017 còn trên 1.777 tỷ đồng. Lũy kế từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 28/2/2017 còn trên 1.831 tỷ đồng.

Số tiền chi sử dụng cho bình ổn giá xăng dầu đến ngày 28/2/2017 là trên 343 tỷ đồng.

Số dư cuối kỳ tính theo lũy kế từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 28/2/2017, Quỹ bình ổn xăng dầu còn trên 1.800 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 21/3, giá xăng đã có đợt giảm mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Theo đó, giá xăng Ron 92 được điều chỉnh giảm 708 đồng xuống còn 17.314 đồng/lít. Giá xăng E5 giảm 661 đồng xuống 17.099 đồng/lít.

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã qua 6 kỳ điều chỉnh, trong đó chỉ tăng một lần.