11:39 25/03/2013

Cận cảnh Audi Q7 2013 đầu tiên tại Việt Nam

Minh Toàn

Ngoại thất thay đổi và động cơ mạnh hơn chính là khác biệt của Audi Q7 2013 so với thế hệ trước