Chủ tịch CATL: “Các nhà sản xuất EV Trung Quốc nên tập trung vào an toàn thay vì giảm giá”
Quốc tế

Chủ tịch CATL: “Các nhà sản xuất EV Trung Quốc nên tập trung vào an toàn thay vì giảm giá”

Robin Zeng, người sáng lập và chủ tịch của Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL), đã kêu gọi các nhà sản xuất xe điện (EV) và nhà sản xuất linh kiện ô tô Trung Quốc sớm chấm dứt cuộc chiến giá cả đang nhấn chìm lĩnh vực này và tập trung vào việc đảm bảo độ tin cậy của sản phẩm của họ.