22:15 30/08/2011

Sẽ sửa quy định về thuế nhập khẩu linh kiện ôtô

Đức Thọ

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đối với thuế nhập khẩu linh kiện ôtô

Lắp ráp ôtô tại nhà máy ôtô TMT - Ảnh: Đức Thọ.
Lắp ráp ôtô tại nhà máy ôtô TMT - Ảnh: Đức Thọ.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo về kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đối với thuế nhập khẩu linh kiện ôtô.

Theo đó, Phó thủ tướng đồng ý về mặt nguyên tắc với hướng xử lý về thuế nhập khẩu linh kiện ôtô đã được Bộ Tài chính đề xuất tại Công văn số 10246/BTC-CST ngày 2/8/2011 và giao Bộ Tài chính chủ trì thực hiện.

Tại công văn 10246, Bộ Tài chính đã đề nghị hướng xử lý trước mắt là không nên lấy ngày 5/7/2011 làm ngày xác định cách thức giải quyết thuế nhập khẩu linh kiện mà cần được áp dụng thống nhất đối với các trường hợp nhập khẩu bộ linh kiện ôtô trước khi chính sách về tỷ lệ nội địa hóa (tại Quyết định 05) hoặc chính sách thuế đối với linh kiện ôtô  (tại Thông tư 184) được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Nguyên tắc xử lý là cần đảm bảo minh bạch, rõ ràng, không thay đổi cơ chế hiện hành đang còn hiệu lực, không gây phiền hà đối với doanh nghiệp nhập khẩu bộ linh kiện để sản xuất, lắp ráp. Cụ thể, linh kiện không đảm bảo mức độ rời rạc được tính theo thuế suất của từng linh kiện phải đảm bảo các điều kiện:

- Tỷ lệ nội địa hóa của một linh kiện để đảm bảo mức độ rời rạc do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định theo quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ôtô.

- Tổng giá trị của các linh kiện nhập khẩu chưa đảm bảo mức độ rời rạc không vượt quá 10% tổng giá trị của các linh kiện để sản xuất, lắp ráp thành ôtô hoàn chỉnh (không phân biệt theo từng loại xe mà tính chung cho các loại xe của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong kỳ).

- Linh kiện đó không bao gồm khung gầm, thân xe, thùng xe, ca-bin (đối với xe tải).

Về lâu dài, Bộ Tài chính đề xuất sớm chỉnh sửa các quy định tại Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính và Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm làm phù hợp hơn với những thay đổi của khoa học công nghệ.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương sửa đổi, bổ sung các quy định tại Thông tư 184. Trong khi đó, Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ sửa đổi Quyết định 05 cho phù hợp với tình hình thực tiễn của phát triển khoa học công nghệ, đảm bảo thực hiện chủ trương khuyến khích nội địa hóa ngành công nghiệp ôtô của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ cần phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất xử lý từng trường hợp.

Theo thông tin tại công văn 10246 của Bộ Tài chính, hiện tại trong số 18 thành viên Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) có 5 doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện chưa đảm bảo mức độ rời rạc theo Quyết định 05 là Tổng công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam, Công ty TNHH Ford Việt Nam, Công ty Ôtô Toyota Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam và Công ty GM Daewoo. Có 2 doanh nghiệp dự kiến sẽ nhập khẩu linh kiện có mức độ rời rạc thấp hơn quy định tại Quyết định 05 là Công ty Hino Motors Việt Nam và Công ty Isuzu Việt Nam.