10:00 22/06/2012

Đảo lốp xe để làm gì và khi nào cần đảo lốp?

XE 360º

Xe của em đi được hơn 15.000 km thì có phải đảo lốp không?

Đảo lốp có lợi ích gì?
Đảo lốp có lợi ích gì?
Em đang đi Kia Morning mua từ năm 2009 được hơn 15.000 km. Em muốn hỏi các anh chị là với thời gian sử dụng như vậy, xe em có phải đảo lốp không?

Em nghe một số người nói nên đảo lốp nhưng không biết làm như vậy có những lợi ích gì. Em ở Thanh Xuân Bắc, Hà Nội thì đảo lốp ở đâu là ngon, bổ, rẻ?

Cảm ơn các anh chị.

(Minh Tâm)