12:51 24/03/2021

Công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Nhật Dương

Thí sinh phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập và 1 bài thi tổ hợp tự chọn, quy định rõ hơn các trường hợp bị đình chỉ thi…là những điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nội dung này được nêu trong Thông tư số 05 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) có hiệu lực thi hành từ ngày 27/4/2021 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Theo đó, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn (Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội).

Thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi 3 bài gồm: 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Đối với người đã có bằng tốt nghiệp THPT, người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh được đăng ký dự thi các bài độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các bài thi môn thành phần của bài thi tổ hợp.

Về điều kiện dự thi, thông tư quy định, người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi phải bảo đảm đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém.

Đối với người thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thuộc chương trình giáo dục thường xuyên thì không yêu cầu xếp loại hành kiểm.

Với người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém.

Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do xếp loại học lực kém ở lớp 12 phải đăng ký và dự kiểm tra cuối năm học đối với các môn học có điểm trung bình dưới 5,0 điểm, bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính điểm trinh bình cả năm thì đủ điều kiện dự thi về xếp loại học lực.

Đối với trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12 phải được địa phương nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm.

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung quy định về đình chỉ thi đối với các thi sinh vi phạm một trong các lỗi như: thí sinh đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo 1 lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo. 

Thí sinh mang vật dụng trái phép theo quy định vào phòng thi/phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ; thí sinh đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; thí sinh viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi.

Trường hợp thí sinh có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi, hay đe dọa thí sinh khác cũng bị đình chỉ thi.

Các trường hợp bị đình chỉ thi khác là thí sinh không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyến trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ.

Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi/môn thi trong kỳ thi năm đó.