EdTech cách mạng hóa giáo dục toàn cầu
eMagazine

EdTech cách mạng hóa giáo dục toàn cầu

Công nghệ đã thay đổi các khả năng trong việc dạy và học. Thị trường công nghệ giáo dục (Education Technology - EdTech) toàn cầu đang trải qua một cuộc cách mạng lớn với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) và số hóa. Hình thức giáo dục kỹ thuật số hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích cho nhiều người học ở các nhóm tuổi, điều kiện kinh tế xã hội và địa lý khác nhau...
Tiêu điểm

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam thường niên lần thứ 3

Sáng ngày 19/9/2023, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam thường niên lần thứ 3 do Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức với chủ đề ''Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững'' chính thức khai mạc...