eMagazine

Giá giao dịch liên kết: Vấn đề “nóng” cần đặc biệt lưu ý

Thanh kiểm tra về giá giao dịch liên kết đang trở thành một chủ đề được các cơ quan thuế chú trọng, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đang vận hành bình thường mới sau đại dịch. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các doanh nghiệp đại chúng tại Việt Nam cần có những lưu ý gì nhằm giảm thiểu rủi ro thuế liên quan đến vấn đề giá giao dịch liên kết, đặc biệt trong bối cảnh năng lực thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế ngày càng được cải thiện...