17:06 30/11/2012

Cựu phó tổng SHS “đầu quân” sang IRS

Hà Anh

IRS miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Trọng Tuấn và bổ nhiệm ông Trần Hữu Chung giữ chức vụ này

Sơ đồ Ban lãnh đạo của IRS.<br>
Sơ đồ Ban lãnh đạo của IRS.<br>
Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) công bố thông tin thay đổi lãnh đạo.

Theo đó, kể từ ngày 29/11/2012, IRS miễn nhiệm chức danh quyền Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Trọng Tuấn, đồng thời bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Hữu Chung.

Trước đó, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (mã SHS-HNX) thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với ông Trần Hữu Chung - Phó tổng giám đốc SHS, theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 29/11/2012.

Như vậy, đội ngũ nhân sự của IRS có 4 thành viên gồm: ông Trần Hữu Chung - quyền Tổng giám đốc, ông Nguyễn Hữu Thắng - Giám đốc Tư vấn Tài chính doanh nghiệp và bà Ngô Hà Chi - Giám đốc tài chính và ông Nguyễn Tiến Hoàng - trưởng phòng.