10:01 19/01/2022

DPM dự chi hơn 391 tỷ tạm ứng cổ tức đợt 1/2021

Hà Anh

DPM sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cp (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 28/1 và ngày thanh toán là ngày 16/2/2022.

Biểu đồ giá cổ phiếu DPM thời gian qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu DPM thời gian qua.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (mã chứng khoán DPM-HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông đển tạ mứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền.

Theo đó, DPM sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cp (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 28/1 và ngày thanh toán là ngày 16/2/2022.

Như vậy với xấp xỉ 391,4 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Đạm Phú Mỹ sẽ chi khoảng hơn 391 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Mới đây, DPM đã có điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 với sản lượng sản xuất NPK Phú Mỹ từ 150.000 tấn lên 160.000 tấn; sản lượng kinh doanh đạm Phú Mỹ giảm 770.000 tấn xuống còn 750.000 tấn và sản lượng kinh doanh phân bón tăng từ 189.000 tấn lên 280.000 tấn.

Qua đó, nâng chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất tăng từ 8.331 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế từ 437 tỷ lên 2.251 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 365 tỷ lên 1.890 tỷ đồng.

Về chỉ tiêu sản lượng năm 2022, Đạm Phú Mỹ dự kiến sản xuất 828.000 tấn Urê Phú Mỹ và 165.000 tấn NPK Phú Mỹ. Đồng thời, DPM ước tính sản lượng tiêu thụ đối với 2 mặt hàng chủ lực này ở mức 800.000 tấn và 165.000 tấn.

Về kế hoạch kinh doanh, Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch doanh thu năm 2022 đạt 11.059 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.130 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 945 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu DPM sau khi vượt ngưỡng cao nhất ở mức 55.500 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/12/2021), thì DPM đã điều chỉnh giảm mạnh còn 39.200 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 17/1) và đóng cửa phiên giao dịch 18/1, giá cổ phiếu DPM tăng 3,95% lên 40.750 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vẫn duy trì mức giá mục tiêu là 64.400 đồng/cổ phiếu và khuyến nghị "mua" cho DPM do DPM báo cáo lợi nhuận trước thuế sơ bộ năm 2021 đạt 3,6 nghìn tỷ đồng, đạt 99% dự báo năm 2021 của chúng tôi.

Ngoài ra, DPM đã nâng kế hoạch DPS năm 2021 từ 1.000 đồng lên 3.500 đồng so với dự báo của chúng tôi là 3.000 đồng. Chúng tôi ước tính DPM sẽ đạt lợi nhuận sau thuế 1,4 nghìn tỷ đồng trong quý 1/2022 (+7 lần YoY), hoàn thành 42% dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2022 của chúng tôi.