16:37 26/07/2022

Gần 2,7 triệu lao động được xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Nhật Dương

Cơ quan bảo hiểm xã hội đã xác nhận cho gần 2,7 triệu lao động để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, trong đó có trên 2,5 triệu lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hơn 151.000 lao động quay trở lại thị trường…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chiều 26/7 thông tin về kết quả xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Theo đó, tính đến ngày 25/7/2022, đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng, đã xác nhận cho 32.980 đơn vị với 2.543.345 lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà tại 61 tỉnh, thành phố.

Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ, tối đa 3 tháng, đã xác nhận cho 9.634 đơn vị với 151.848 lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà tại 50 tỉnh, thành phố.

Cuối tháng 3/2022, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-TTg về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, hai đối tượng được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tính đến ngày 19/7, cả nước mới có 51 tỉnh có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. 24 tỉnh, thành phố có số hồ sơ đã được giải ngân với hơn 250.000 người lao động với kinh phí hơn 150 tỷ đồng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống kê có khoảng 3,4 triệu lao động thuộc diện thụ hưởng của chính sách với kinh phí 6.600 tỷ đồng. Như vậy, đến nay số tiền giải ngân được vẫn chiếm tỷ lệ rất thấp, trong khi thời hạn cuối tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ theo quy định là ngày 15/8.

Trước việc chậm trễ giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tốc độ chi trả. Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã lập 6 đoàn công tác để đôn đốc các địa phương, đồng thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.