Xe 360

Thị trường ô tô Việt sẽ tăng trưởng mạnh?

Số lượng người dân mua ô tô ở Việt Nam tăng dần trong thời gian gần đây, với tốc độ CAGR xấp xỉ 25,7% trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm tài chính 2020. Tăng trưởng sở hữu ô tô tại Việt Nam cao hơn tương đối so với các nước Đông Nam Á...