16:44 23/06/2022

Bốn địa phương xin điều chuyển vaccine Covid-19 sang tỉnh khác

Nhật Dương -

Đồng Nai, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Quảng Ngãi xin điều chuyển vaccine phòng Covid-19 chưa sử dụng cho các địa phương khác có nhu cầu...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 22/6, Bộ Y tế đã gửi công văn số 3271/BYT-DP đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng Nai, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Quảng Ngãi liên quan đến vấn đề điều chuyển vaccine Covid-19. 

Bộ Y tế cho biết, cơ quan này nhận được văn bản của các tỉnh Đồng Nai, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Quảng Ngãi về hỗ trợ điều chuyển vaccine phòng Covid-19 chưa sử dụng cho các địa phương khác có nhu cầu.

Để tăng cường công tác tiêm chủng nhằm đạt các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tránh để xảy ra lãng phí vaccine, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng Nai, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Quảng Ngãi quan tâm chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các công điện, hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

Đồng thời, tiếp tục rà soát đối tượng thuộc diện phải tiêm chủng theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” tại từng huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, từng xã, phường, thị trấn. Tăng cường thông tin, truyền thông nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương trên khẩn trương tiếp nhận và triển khai tiêm chủng các vaccine phòng Covid-19 đã được phân bổ kịp thời, hiệu quả, tránh lãng phí.

Nếu không nhận vaccine hoặc để vaccine tồn không sử dụng trong khi vẫn còn người dân chưa được tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, để xảy ra dịch tại địa phương thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương đẩy mạnh triển khai tiêm nhắc vaccine phòng Covid-19 mũi 3 cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên và hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thời gian vừa qua, Bộ Y tế liên tục có văn bản "nhắc" các địa phương về việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. Tuy nhiên, theo Bộ này, tốc độ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 còn chậm, nhất là tiêm mũi 3, mũi cho người trên 18 tuổi và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Có tình trạng tồn đọng nhiều vaccine phòng Covid-19 tại Trung ương và các địa phương dẫn tới nguy cơ hết hạn phải hủy bỏ nếu không đẩy mạnh tiếp nhận vaccine và triển khai tiêm chủng trong thời gian tới.

Thống kê của Bộ Y tế tính đến ngày 22/6, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 226.741.624 liều, trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 202.837.043 liều: mũi 1 là 71.491.764 liều; mũi 2 là 68.838.767 liều; mũi 3 là 1.508.290 liều; mũi bổ sung là 14.969.505 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 43.790.861 liều; mũi nhắc lại lần 2 là 2.237.856 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.548.748 liều: mũi 1 là 8.962.023 liều; mũi 2 là 8.586.725 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 6.355.833 liều: mũi 1 là 5.279.734 liều; mũi 2 là 1.076.099 liều.