12:39 16/03/2021

FPT sẽ tăng vốn thêm 400 tỷ đồng cho công ty con FPT Education

Hà Anh

HĐQT FPT đã thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty con là Công ty TNHH Giáo dục FPT (FPT Education) từ 1.000 tỷ đồng lên 1.400 tỷ đồng

Trang web của FPT Education.
Trang web của FPT Education.

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn công ty con và chủ trương giao dịch với bên có liên quan.

Theo đó, HĐQT FPT đã thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty con là Công ty TNHH Giáo dục FPT (FPT Education) từ 1.000 tỷ đồng lên 1.400 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020, FPT có 7 công ty con trực tiếp gồm: Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT với tỷ lệ sở hữu 100%; CTCP Viễn thông FPT (45,65%); Công ty TNHH Phần mềm FPT (100%); Công ty TNHH Giáo dục FPT (100%); CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT (49,52%); Công ty TNHH Đầu tư FPT (100%); Công ty TNHH FPT Smart Cloud (100%) và 2 công ty liên kết trực tiếp: CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (46,53%); CTCP Synnex FPT (48%).

Đồng thời, FPT cũng phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 1, Điều 167, Luật Doanh nghiệp, điểm b khoản 4 và khoản 5, Điều 293 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và quy định của Điều lệ Công ty.

Báo cáo từ VCSC cho biết, FPT đã công bố kết quả kinh doanh 2 tháng 2021 với doanh thu đạt 4,8 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 557 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, chủ yếu được thúc đẩy bởi 3 mảng kinh doanh cốt lõi của công ty: Xuất khẩu phần mềm (XKPM), Dịch vụ viễn thông và Giáo dục.

* Xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu tăng 11% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế tăng 17% so với cùng kỳ, dẫn dắt bởi dịch vụ Chuyển đổi số (DX). Tăng trưởng doanh thu 2 chữ số cho thấy mảng này đã tăng tốc so với mức tăng trưởng 6% so với cùng kỳ quý 4/2020, được VCSC cho rằng là do chi tiêu CNTT toàn cầu và tiến độ triển khai dự án FPT phục hồi. Doanh thu từ DX tăng 15% so với cùng kỳ trong 2 tháng năm 2021, đóng góp 27% tổng doanh thu mảng XKPM so với mức 26% trong 2 tháng năm 2020. Nhờ đóng góp lớn hơn của DX và năng suất lao động cải thiện, biên lợi nhuận trước thuế mảng XKPM tăng 70 điểm cơ bản so với cùng kỳ đạt 14,0% trong 2 tháng năm 2021. Trong khi đó, giá trị hợp đồng mới tăng mạnh 11% so với cùng kỳ trong 2 tháng 2021. Ban lãnh đạo kỳ vọng tăng trưởng giá trị hợp đồng sẽ hỗ trợ tốt cho tăng trưởng trong các tháng tới.

* Viễn thông: Doanh thu tăng 10% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế tăng 18% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng thuê bao băng thông rộng và Pay TV 2 chữ số cùng với tiết kiệm chi phí. Theo ban lãnh đạo, mảng Dịch vụ viễn thông (không bao gồm Dịch vụ Trực tuyến) ghi nhận tăng trưởng doanh thu trong khoảng 6%-9% và tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khoảng 15%-19% trong 2 tháng năm 2021, trong đó tăng trưởng doanh thu từ Pay TV đạt mốc 2 chữ số. Lợi nhuận mảng Dịch vụ Viễn thông tiếp tục được hỗ trợ bởi nỗ lực tiết kiệm chi phí của FPT - bao gồm giảm chi phí marketing, và đóng góp lợi nhuận nhỏ từ Pay TV (so với khoản lỗ cùng kỳ năm ngoái) nhờ lợi thế kinh tế về quy mô.

* Mảng Giáo dục tiếp tục ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận 2 chữ số trong 2 tháng 2021, theo ban lãnh đạo cho biết. VCSC cho biết, thông tin chi tiết hơn của mảng này không được công bố trong báo cáo kết quả kinh doanh tháng 2.

Năm 2021, FPT đặt kế hoạch 34.720 tỷ đồng doanh thu và 6.210 lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 16,4% và 18% so với thực hiện năm 2020.