Trái phiếu xanh mở ra những cơ hội cho tài chính bền vững
eMagazine

Trái phiếu xanh mở ra những cơ hội cho tài chính bền vững

Trái phiếu xanh là công cụ tài chính lãi suất cố định được phát hành để tài trợ và phát triển các dự án xanh trong các ngành khác nhau như năng lượng tái tạo, giao thông sạch, quản lý nước và rác thải, cùng nhiều ngành khác. Trong thập kỷ qua, việc phát hành trái phiếu xanh đã tăng theo cấp số nhân, đạt giá trị gần 500 tỷ USD trên toàn thế giới chỉ trong năm 2022 và trở thành công cụ quan trọng để phòng ngừa biến đổi khí hậu...
Doanh nghiệp

Hình ảnh và phát ngôn ấn tượng tại Diễn đàn kinh tế tuần hoàn Việt Nam 2023

Diễn đàn là cơ hội để trao đổi và thảo luận cách tiếp cận phù hợp và cơ chế tài chính để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại các ngành/lĩnh vực từ trung ương đến địa phương nhằm đảm bảo thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về biến đổi khí hậu, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, giảm ô nhiễm môi trường...