15:18 05/12/2022

Quỹ ngoại đầu tiên tuyên bố “về bờ” sau gần một năm lỗ “chỏng vó”

Kiều Trang -

Lumen Vetnam Fund cho biết quỹ đã có lãi 5,7% trong tháng 11 vừa qua sau khi âm nặng 15,26% vào tháng 10 trước đó.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đà hồi phục khá tốt của Vn-Index nửa sau tháng 11 đã giúp cho quỹ ngọai quay đầu báo lãi sau gần một năm báo lỗ "chỏng vó" với chứng khoán Việt Nam.

Cụ thể, Lumen Vetnam Fund cho biết quỹ đã có lãi 5,7% trong tháng 11 vừa qua sau khi âm nặng 15,26% vào tháng 10 trước đó. Có được hiệu suất dương chủ yếu là nhờ tỷ trọng vượt trội trong lĩnh vực bất động sản và Vật liệu, Năng lượng.

Trong đó, cổ phiếu nhóm bất động sản trong danh mục của quỹ ghi nhận hiệu suất tăng 21,5% chủ yếu phân bổ vào cổ phiếu bất động sản công nghiệp. Nhóm Vật liệu của quỹ cũng tăng trưởng 15,5% và nhóm Năng lượng tăng 4,05%.

Tuy vậy, tính từ đầu năm đến kết thúc tháng 11, hiệu suất của quỹ vẫn âm 31,26%. Top 10 cổ phiếu tỷ trọng lớn nhất của quỹ gồm FPT, CTG, VRE, VHM, GMD, HPG, BVH, LPB, VTP, PLX. Trong đó, nhóm tài chính vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất 28,10%; tiếp theo là bất động sản 17,61%; Công nghiệp 13,38%.

Hiệu suất Lumen Vetnam Fund. 
Hiệu suất Lumen Vetnam Fund. 

Lumen Fund cũng điểm qua về tình hình tinh tế Việt Nam với nhiều triển vọng tích cực. Chẳng hạn, vào ngày 10/11/2022, Việt Nam đã được đưa ra khỏi Danh sách Giám sát của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vì chỉ vượt quá một trong ba tiêu chí theo Đạo luật 2015 - “thặng dư thương mại song phương đáng kể với Hoa Kỳ”. Trong khi đó, 7 nền kinh tế khác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Malaysia, Singapore và Đài Loan vẫn nằm trong danh sách.

Ngày 28 tháng 11 năm 2022, WFE chính thức lấy Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam - VNX là thành viên thay thế cho HSX và HNX, cả hai đều là công ty con của VNX. 

Quốc hội cũng đã thông qua Luật Dầu khí sửa đổi vào ngày 14 tháng 11 năm 2022. Luật mới ủng hộ các nhà đầu tư, những người có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thăm dò và sản xuất, và đẩy nhanh tiến độ phát triển các dự án dầu khí của Việt Nam. Đặc biệt, luật sửa đổi mở rộng các điều khoản cho các nhà đầu tư, thêm điều khoản ưu đãi thuế và tỷ lệ phân chia lợi nhuận.

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO), xuất nhập khẩu tháng 11 lần lượt giảm -8,4% YoY xuống 29,2 tỷ USD và -7,3% YoY xuống 28,4 tỷ USD.  Tháng 11 xuất siêu 0,8 tỷ USD. Tuy nhiên, xuất nhập khẩu 11T2022 vẫn tăng trưởng +15,9% YoY lên 312,8 tỷ USD và +12,2% YoY lên 303,4 tỷ đồng,  11T2022 xuất siêu 10,6 tỷ USD (11T2021 là 0,6 tỷ USD).

Về mặt sản xuất, PMI của Việt Nam đã giảm xuống 47,4 trong tháng 11 từ mức 50,6 trong tháng 10. Các công ty, đặc biệt là trong ngành gỗ, dệt may và da giày, gần đây đã báo cáo đơn đặt hàng mới giảm. Mặt tích cực, sản xuất công nghiệp vẫn tăng +5.3% YoY và +8,6% so với đầu năm.