Start-up

CENTIVOICE: Cầu nối giữa Voice Talent và doanh nghiệp

Thấu hiểu cho những khó khăn mà cả Voice Talent lẫn doanh nghiệp, người dùng đang gặp phải, CENTIVOICE đã ra đời như một cầu nối cho đôi bên, mang đến sự đơn giản và tiện lợi, kết nối thông qua nền tảng internet…