"Đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng"

Tổng bí thư yêu cầu ngành công an kiên quyết chống các biểu hiện nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân...

Tổng bí thư với lãnh đạo Bộ Công an.

Hà Minh

26/12/2016 17:42

Mỗi cán bộ, chiến sỹ công an bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng không được lạm dụng quyền hành mà xâm phạm đến quyền dân chủ của nhân dân, gây thiệt hại đến lợi ích chung hoặc lợi ích chính đáng của người dân.

Yêu cầu này được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bài phát biểu tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ 72, ngày 26/12.

Có dấu hiệu tội phạm "lộng hành"

Tổng bí thư đánh giá, trong thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân.

Nhấn mạnh thêm một số kết quả quan trọng, Tổng bí thư nêu  rõ, lực lượng công an đã chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hoá nhiều âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, không để chúng thành lập, công khai hoá tổ chức chính trị đối lập trong nước; không để xảy ra khủng bố, bị động, bất ngờ. 

Mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm, tội phạm kinh tế, tội phạm ma tuý. Đặc biệt đã nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ trọng án giết người, cướp tài sản, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

Theo Tổng bí thư, cũng cần cũng cần nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm, làm rõ những khuyết điểm, tồn tại. Tổng bí thư đề nghị hội nghị cần nói thẳng, nói thật, nói hết, tập trung làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân để xảy ra tình hình mất an ninh, trật tự ở một số địa bàn; tội phạm hình sự còn gia tăng, có nơi, có lúc có dấu hiệu tội phạm "lộng hành".

Ngoài ra,  còn xảy ra nhiều vụ cháy, nổ nghiêm trọng, gây bất an trong nhân dân. Nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa cao, một số ít còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thiếu rèn luyện phấn đấu vươn lên, thậm chí suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Trong sạch, vững mạnh đúng nghĩa 

Đề cập những diễn biến phức tạp trong dự báo tình hình 2017 , Tổng bí thư nhấn mạnh một số điểm trong phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cuả lực lượng công an.

"Cần tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh theo đúng nghĩa của cụm từ này. Công an nhân dân phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, chỉ biết "còn Đảng, còn mình", Tổng bí thư nói.

Nội dung tiếp theo được Tổng bí thư lưu ý là phải đặc biệt chăm lo công tác cán bộ, giữ gìn bản chất, truyền thống tốt đẹp của người đảng viên, người chiến sĩ công an nhân dân. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp Trung ương đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tổng bí thư lưu ý, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an trong khi tiến hành công tác, tiếp xúc với kẻ địch, với những phần tử phức tạp, phải luôn luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, quyến rũ của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm".

 Bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng không được lạm dụng quyền hành mà xâm phạm đến quyền dân chủ của nhân dân, gây thiệt hại đến lợi ích chung hoặc lợi ích chính đáng của người dân.

Yêu cầu tiếp theo từ Tổng bí thư là kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật của ngành; chống các biểu hiện cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân.

Theo Tổng bí thư, công an nhân dân phải chủ động phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra khủng bố, phá hoại; giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu và các sự kiện quan trọng của đất nước. 

Tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, xuyên quốc gia, truy bắt đối tượng bị truy nã; triệt xoá các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không để hình thành các băng nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động "lộng hành", hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tội phạm núp bóng doanh nghiệp.

Đồng thời,  phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường, tội phạm ma tuý...