21:09 01/08/2022

7 tháng, Kho bạc Nhà Nước mới chỉ huy động được gần 20% kế hoạch năm

Hà Anh -

Tháng 7/2022, HNX đã tổ chức 25 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ, giúp Kho bạc Nhà nước huy động được 9.335 tỷ đồng trái phiếu phát hành tại các kỳ hạn 10, 15 năm...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, thị trường trái phiếu chính phủ tháng 7/2022 với lãi suất huy động TPCP có xu hướng tăng.

Cụ thể: tháng 7/2022, HNX đã tổ chức 25 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ, giúp Kho bạc Nhà nước huy động được 9.335 tỷ đồng trái phiếu phát hành tại các kỳ hạn 10, 15 năm. Trong đó, tỷ trọng trái phiếu kỳ hạn 10 năm chiếm 81,79%, còn lại 18,21% trái phiếu kỳ hạn 15 năm.

Lãi suất huy động có xu hướng tăng qua các phiên đấu thầu trong tháng 7 và có mức 2,58% và 2,83% đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm tại thời điểm cuối tháng.

Như vậy, lãi suất huy động TPCP có mức tăng 0,05-0,10%/năm so với cuối tháng 6/2022. Về tổng khối lượng huy động, thông qua đấu thầu, KBNN huy động được 78.422 tỷ đồng trái phiếu trong 7 tháng đầu năm, đạt 19,6% kế hoạch năm 2022.

Trên thị trường thứ cấp, tổng dư nợ TPCP đạt 1.549.257 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 7/2022, tăng 0,51% so tháng trước và tăng 14,13% so với cuối năm 2021. Trong tháng 7, giao dịch thứ cấp TPCP có xu hướng giảm với tổng giá trị giao dịch đạt 125.523 tỷ đồng, tương đương 5.977 tỷ đồng/phiên, giảm 23,75% so với tháng 6. Trong đó, tỷ trọng giá trị giao dịch outright chiếm 65,28%, giao dịch Repos chiếm 34,72%.

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7 đạt 1.205 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng xấp xỉ 1% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường TPCP, giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài là 642 tỷ đồng.