16:58 13/12/2021

Bắc Giang sẽ có thêm nhiều khu đô thị

Phan Dương

Trong đầu tháng 12, Bắc Giang đã ban hành một loạt quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án bất động sản. Đồng thời, tỉnh cũng ra văn bản đôn đốc đẩy nhanh tiến độ của nhiều dự án đang triển khai…

Cụ thể, ngày 12/12, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị sinh thái thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang.

Theo quyết định này, diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 42 ha, dân số dự kiến khoảng 3.500 người. Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có tính chất là khu đô thị sinh thái kết hợp công trình công cộng cấp đơn vị ở. Các hạng mục cần đầu tư xây dựng bao gồm: Công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình hỗn hợp, dịch vụ - thương mại, nhà ở, công viên, vườn hoa, khu vui chơi, thể dục thể thao...

Ngày 11/11, tỉnh đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu phía Nam ĐT293 thành phố Bắc Giang. Quy mô nghiên cứu lập khoảng 270 ha, dân số dự kiến khoảng 32.000 người. Dự án có tính chất là trung tâm triển lãm văn hóa thể dục thể thao của tỉnh, đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh.

Ngày 6/12, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Tây Nam, thành phố Bắc Giang với diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 67,80 ha, dân số khoảng 10.000 người. Đây là khu đô thị mới, được xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hiện đại.

Trước đó, Bắc Giang cũng ban hành nhiều quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án: khu đô thị tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng; khu đô thị tại thị trấn Bích Động huyện Việt Yên; khu đô thị sinh thái phía Đông Nam; khu đô thị dịch vụ Ninh Sơn….

UBND tỉnh cũng đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phân khu Khu số 2 và Khu số 3, thành phố Bắc Giang. Ngoài ra, Chủ tịch UBND Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thi công xây dựng các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, khả thi về việc giải phóng mặt bằng tại các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn, nhất là các dự án đã phải gia hạn thời gian thực hiện nhiều lần, diện tích chưa giải phóng mặt bằng còn lại không nhiều để sớm kết thúc, bàn giao và quyết toán dự án theo quy định; Chủ động đề xuất UBND tỉnh bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công đối với các diện tích trong phạm vi dự án đã thực hiện xong việc thu hồi, bồi thường, đảm bảo phần diện tích giao đất phải đủ điều kiện thi công hạ tầng; Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng.

Đối với các dự án đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng như: Khu dân cư thương mại Chợ Mới thị trấn Bích Động; Khu đô thị Đồng Cửa 2 phường Lê Lợi; Khu dân cư mới Chợ Vồng, huyện Tân Yên; Khu dân cư số 2, làn 2 Quốc lộ 31 thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam; Khu số 1 thuộc khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp UBND huyện, thành phố hoàn thành việc bàn giao trước 31/12/2021; hoàn thành các thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán trong quý 1/2022.

Đối với các dự án: Khu số 1 thuộc Khu đô thị mới cạnh Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn, Khu dân cư số 6 trên TL295B xã Hồng Thái, Khu 1 thuộc khu dân cư mới thị 2 trấn Bố Hạ, KDC dịch vụ Đại Phúc xã Tăng Tiến huyện Việt Yên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện, thành phố bảo vệ thi công trước ngày 25/12/2021; chủ đầu tư hoàn thành đầu tư xây dựng trước 31/12/2021, hoàn thành các thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán trong quý 1/2022.

Đối với các dự án hoàn thành từ 90% khối lượng thi công xây lắp trở lên cần hoàn thành GPMB, giao đất phần diện tích còn lại trước 31/12/2021; hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng trong quý 1/2022; hoàn thành các thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán trong quý 2/2022. Đối với các dự án chưa khởi công xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện, thành phố phối hợp chủ đầu tư triển khai các thủ tục giao đất để khởi công trước 31/01/2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các dự án khu đô thị, khu dân cư; thực hiện việc thẩm định, giao đất cho các chủ đầu tư thi công dự án theo quy định.

Các chủ đầu tư khu đô thị, khu dân cư có trách nhiệm tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng; đối với các dự án đã được nghiệm thu hoàn thành thì thực hiện việc quyết toán theo quy định.

Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các địa phương, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công việc; chủ động giải quyết các khó khăn vướng mắc tại các dự án; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Chủ tịch UBND huyện, thành phố nếu tiếp tục để chậm trễ công tác giải phóng mặt bằng vì lý do chủ quan; xem xét, tham mưu không cho các chủ đầu tư tham gia thực hiện các dự án khác trên địa bàn tỉnh nếu không thực hiện ngay việc quyết toán các dự án đã hoàn thành, nghiệm thu bàn giao.