12:51 06/05/2021

Bắc Ninh dành gần 3,9 tỷ đồng cho hoạt động điều tra, đánh giá phân loại ô nhiễm môi trường

Tú Anh -

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết định chi gần 3,9 tỷ đồng cho điều tra, giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường...

Ô nhiễm môi trường làng nghề báo động tại các địa phương - Ảnh sưu tầm
Ô nhiễm môi trường làng nghề báo động tại các địa phương - Ảnh sưu tầm

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định số 429/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí điều tra, đánh giá phân loại ô nhiễm môi trường làng nghề, cụm công nghiệp với số tiền gần 3,9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2021.

Mục tiêu chung của dự án, đó là tăng cường công tác quản lý môi trường tại làng nghề, các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Cụ thể, gồm: Đánh giá hiện trạng môi trường đặc trưng tại các làng nghề, cụm công nghiệp; Phân loại làng nghề, cụm công nghiệp theo các mức độ ô nhiễm môi trường; Đánh giá thực trạng, những tồn tại trong công tác quản lý môi trường tại các làng nghề, cụm công nghiệp và những vấn đề môi trường bức xúc; Kiến nghị, đề xuất các biện pháp quản lý, xử lý phù hợp với đặc thù của các loại hình làng nghề, cụm công nghiệp.

Bắc Ninh là tỉnh có nhiều làng nghề truyền thống, cụm công nghiệp. Trong những năm gần đây do chậm đối mởi về công nghệ và không đầu tư xây dựng các khu xử lý môi trường đã gây lên tình trạng ô nhiễm khủng khiếp ở các làng nghề giấy Phú Lâm, Phong Khê, làng nghề tái chế rác thải Văn Môn, làng chế biến thép Đa Hội...