Bảo hiểm

Mở “xa lộ” cho thị trường bảo hiểm

Bên cạnh hành lang pháp lý đang được hoàn thiện, giới phân tích nhận định thị trường bảo hiểm Việt Nam cần minh bạch để khắc phục tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, trục lợi, gian lận bảo hiểm. Cùng với đó là những giải pháp cải thiện cấu trúc tổng thể của thị trường mà cụ thể là phát triển lĩnh vực tái bảo hiểm...