18:37 07/01/2015

BIDV muốn thoái hết gần 11% vốn tại Điện Việt - Lào

Hà Anh

BIDV muốn chào bán toàn bộ 18.161.900 cổ phần, tương đương 10,8% vốn điều lệ VLPC

Trang web của Công ty Cổ phần Điện Việt - Lào.<br>
Trang web của Công ty Cổ phần Điện Việt - Lào.<br>
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (mã BID-HOSE) vừa công bố thư ngỏ về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Điện Việt - Lào (VLPC).

Cụ thể, BIDV muốn chào bán toàn bộ 18.161.900 cổ phần, tương đương 10,8% vốn điều lệ VLPC hiện BIDV đang nắm giữ. Tổng mệnh giá của số cổ phần này là 181.619 triệu đồng.

Được biết, VLPC thành lập năm 2003 với vốn điều lệ 5.300 tỷ đồng. Công ty có nhiệm vụ chính là đầu tư xây dựng các dự án thủy điện tại Lào và nhập khẩu điện về Việt Nam, nhằm thực hiện chương trình hợp tác về phát triển năng lượng điện.

Cổ đông của Công ty Cổ phần Điện Việt - Lào bao gồm: Tổng công ty Sông Đà nắm 49% vốn điều lệ, tương đương 2.597 tỷ đồng; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm 10% vốn điều lệ, tương đương 530 tỷ đồng; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển nắm gần 11% vốn điều lệ, tương đương 583 tỷ đồng; Công ty Tài chính Dầu khí nắm 11% vốn điều lệ, tương đương 583 tỷ đồng; Công ty Chứng khoán BIDV nắm 10% vốn điều lệ, tương đương 530 tỷ đồng...