11:33 10/05/2022

Các địa phương “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vaccine Covid-19 trước 1/6

Nhật Dương -

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vaccine Covid-19 trước ngày 1/6/2022 nhằm giúp cho việc ký xác thực hộ chiếu vaccine điện tử của công dân…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế lưu ý nội dung này tại công văn vừa gửi UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và y tế các bộ, ngành về hướng dẫn quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vaccine Covid-19.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế về ký xác nhận hộ chiếu vaccine theo các văn bản số 1908/CNTT-BYT và 1975/CNTT-BYT.

Theo Bộ Y tế, việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau: Không có số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; sai định dạng số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; sai thông tin cá nhân cơ bản như số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính.

Cũng tại công văn trên, Bộ Y tế cho biết, trên cơ sở thống nhất với Bộ Công an, Bộ Y tế đã xây dựng quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19.

Theo đó, Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã/phường chỉ đạo Trạm Y tế lập danh sách đối tượng tiêm chủng Covid-19 thường trú trên địa bàn sai thông tin.

Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã/phường giao Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp thôn/ấp thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin. Sau đó danh sách được chuyển tới Công an xã/phường để thực hiện đối chiếu, xác thực, cập nhật, bổ sung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an xã/phường ký và bàn giao danh sách cho Trạm Y tế để lưu trữ và cập nhật, bổ sung thông tin đối tượng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19. 

Trạm Y tế thực hiện cập nhật lại thông tin cho các đối tượng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19. Cụ thể, đối với các trường hợp đối tượng không có số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân hoặc sai định dạng số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân, Hệ thống cho phép nhập danh sách từ tệp định dạng Excel.

Đối với các trường hợp sai thông tin cá nhân cần chỉnh sửa trực tiếp trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19. Sau khi thực hiện cập nhật thông tin, cán bộ Trạm Y tế sử dụng chức năng lập danh sách xác minh thông tin để xem kết quả.

Các cơ sở tiêm chủng hằng ngày phải thực hiện kiểm tra, ký xác nhận hộ chiếu vaccine.

Các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế, thuộc y tế các bộ, ngành, các cơ sở tiêm chủng tuyến tỉnh, tuyến huyện thực hiện ký xác nhận hộ chiếu vaccine không phải thực hiện công tác xác minh, làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine Covid-19.

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến quán triệt việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ Công tác triển khai Đề án 06, Bộ Y tế cho biết, thống kê đến ngày 25/4, còn 7,6 triệu mũi tiêm chưa cập nhật lên hệ thống phần mềm.

Trong số hơn 73,4 triệu người có căn cước công dân/chứng minh nhân dân còn 43.491.814 mũi tiêm đã xác minh nhưng còn sai thông tin gồm số định danh, ngày sinh, họ tên và thông tin khác.

Với hơn 8,8 triệu người không có căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc sai định dạng căn cước công dân/chứng minh nhân dân, 3.364.726 mũi tiêm không xác định được với cơ sở dữ liệu về quốc gia về dân cư.