11:32 23/10/2022

Các quỹ ETF VN30, Diamond sẽ mua bán cổ phiếu ra sao trong kỳ quý 4/2022?

Thuỷ Tiên

Tại rổ VNDiamond, TCM bị loại khỏi chỉ số trong khi NLG được thêm vào chỉ số kỳ này...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố thay đổi thành phần rổ chỉ số VNDiamond, VNFinLead và VN30Index kỳ review tháng 10. Các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 4/11 và các chỉ số này sẽ có hiệu lực từ ngày 7/11.

Theo đó, Công ty Chứng khoán SSI đã dự báo thay đổi danh mục HOSE-Index kỳ quý 4/2022. 

Cụ thể, chỉ số VNDiamond loại TCM trong khi thêm vào NLG được thêm vào trong kỳ này. SSI ước tính VFM VNDiamond ETF sẽ mua vào gần 3,2 triệu cổ phiếu NLG (tương đương tỷ trọng 0,57%) và bán ra hết hơn 646.000 cổ phiếu TCM ở chiều ngược lại.

Danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó có 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa của nhóm ngành là 40%. FPT, PNJ, và MWG vẫn là ba cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất danh mục, lần lượt là 15,22%, 14,78% và 14,70%.

Các quỹ ETF VN30, Diamond sẽ mua bán cổ phiếu ra sao trong kỳ quý 4/2022? - Ảnh 1

Chỉ số VN30 không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Hiện tại có 4 ETF đang sử dụng chỉ số làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30 và KIM VN30 với tổng tài sản ước tính là 7.600 tỷ đồng.

Các quỹ ETF VN30, Diamond sẽ mua bán cổ phiếu ra sao trong kỳ quý 4/2022? - Ảnh 2

Chỉ số VN30 không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Hiện tại có 4 ETF đang sử dụng chỉ số làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30 và KIM VN30 với tổng tài sản ước tính là 7.600 tỷ đồng.

Các quỹ ETF VN30, Diamond sẽ mua bán cổ phiếu ra sao trong kỳ quý 4/2022? - Ảnh 3

Tổng hợp giao dịch của các ETF trong đợt cơ cấu tháng 10 theo dự báo của SSI Research:

Các quỹ ETF VN30, Diamond sẽ mua bán cổ phiếu ra sao trong kỳ quý 4/2022? - Ảnh 4