Bất động sản

Nền kinh tế quá dựa vào bất động sản sẽ rất rủi ro

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch DTJ Group, Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cho rằng phát triển kinh tế không nên phụ thuộc quá lớn vào bất động sản, mà sản xuất công nghiệp mới là lĩnh vực giúp nền kinh tế trong nước phát triển bền vững, hùng cường…