12:00 22/04/2017

Chính thức xử lý việc dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Bảo Quyên

Ban công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng giải quyết các vấn đề về kinh tế - tài chính và kỹ thuật

Mô hình thiết kế dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.<br>
Mô hình thiết kế dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.<br>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định lập một ban công tác liên ngành để giúp Chính phủ, Thủ tướng xử lý công việc khi dừng đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ làm trưởng ban. Hai phó trưởng ban gồm một thứ trưởng Bộ Công Thương và một thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Các ủy viên gồm một thứ trưởng của các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo; một lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận; Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Ban công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng trong phạm vi thẩm quyền giải quyết các vấn đề về kinh tế - tài chính và kỹ thuật liên quan đến việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện các công việc khác theo phân công của Chính phủ.

Bên cạnh đó, ban công tác thừa ủy quyền của Thủ tướng giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng về kinh tế - tài chính và kỹ thuật; giải quyết các vấn đề có tính liên ngành liên quan đến dừng đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; định kỳ và đột xuất báo cáo Thủ tướng về thực hiện các nhiệm vụ được giao; đề xuất, kiến nghị Thủ tướng xem xét, quyết định các nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Công Thương là cơ quan thường trực của ban công tác. Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành phần tổ giúp việc ban công tác bao gồm cán bộ, chuyên viên các bộ, ngành, đơn vị tham gia ban công tác và mời các chuyên gia thích hợp khi cần thiết.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư vào năm 2009.

Tuy nhiên, sau gần 7 năm nghiên cứu, tháng 11/2016, Quốc hội đã chính thức thông qua việc dừng triển khai dự án do nhận thấy khả năng kinh tế không đáp ứng đủ để có thể triển khai dự án theo kế hoạch, trong khi nguồn lực cần phải ưu tiên cho nhiều công trình hạ tầng, giao thông khác.

Chính phủ cũng khẳng định, cả nước hiện có 34 dự án điện với công suất khoảng 6.000 MW, có thể thay thế được lượng điện thiếu hụt khi không làm dự án điện hạt nhân.