19:34 12/07/2021

Chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Lan Anh

Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra chiều ngày 12/7 đãi rà soát công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Trong phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến chuẩn bị và xem xét 5 nội dung trình Quốc hội...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp - Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp - Ảnh: Quochoi.vn

Chiều 12/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 58. Đây là phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, dự kiến diễn ra từ chiều ngày 12/7 đến sáng 14/7.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  nêu rõ đây là phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, đồng thời là phiên họp cuối để Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV.

Trong phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến chuẩn bị và xem xét nhiều nội dung trình Quốc hội.

Thứ nhất, cho ý kiến về dự kiến các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch Quốc hội Vường Đình Huệ cho biết các nội dung này đã được Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến toàn diện trong Hội nghị lần thứ 3 vừa qua nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, tới đây sẽ trình Quốc hội để thể chế vào các Nghị quyết của Quốc hội tiến tới tổ chức thực hiện.

Thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào các Tờ trình của Chính phủ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

Thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trước đó, trong phiên họp thứ 8 của Hội đồng bầu cử quốc gia đã họp và biểu quyết thông qua về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV. Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ được trình bày trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV.

Thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Nội dung này được tổng hợp trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, mặc dù không tiến hành tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Nhất nhưng thông qua tiếp xúc cử tri vận động bầu cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổng hợp toàn bộ ý kiến cử tri gửi đến Quốc hội.

Thứ năm, cho ý kiến về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 và cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội.

Khai mạc phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn
Khai mạc phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn

Ngoài các nội dung trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Một nội dung quan trọng nữa của phiên họp lần này là cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

"Từ nay đến khi khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV không còn nhiều, trong khi đó Quốc hội khóa XV có nhiều đại biểu tham gia lần đầu, do đó cần sớm hoàn tất các tài liệu để gửi đại biểu Quốc hội xem xét, nghiên cứu trước kỳ họp theo đúng quy định để bảo đảm chất lượng kỳ họp", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Dự kiến, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong 11,5 ngày, trong đó 5 ngày dành cho công tác nhân sự, 4,5 ngày xem xét các báo cáo và một số nội dung khác, trù bị 0,5 ngày, khai mạc và bế mạc 1 ngày, dự phòng 0,5 ngày. Công tác nhân sự sẽ được tiến hành trước, còn các nội dung khác được thực hiện sau.

Quốc hội dự kiến họp phiên trù bị vào chiều ngày 19/7, khai mạc kỳ họp vào ngày 20/7 và bế mạc vào sáng ngày 3/8. 

 
Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.