Nông nghiệp vẫn là trụ cột kinh tế của Thái Bình
Doanh nghiệp

Nông nghiệp vẫn là trụ cột kinh tế của Thái Bình

Thái Bình đã có khoảng 2.000 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện tích tụ, tập trung để sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với tiêu thụ nông sản; tổng diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung trên 8.000ha; bình quân 4,08 ha/tổ chức, hộ gia đình, cá nhân...