VinAI công bố 3 sản phẩm công nghệ cho ô tô thông minh
Xe 360

VinAI công bố 3 sản phẩm công nghệ cho ô tô thông minh

Ngày 27/8/2021, Công ty Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo VinAI (thuộc tập đoàn Vingroup) đã công bố 3 giải pháp công nghệ mới dành cho xe ô tô thông minh. Đây là những công nghệ có giá trị ứng dụng và thương mại hoá cao VinAI nghiên cứu, phát triển...