16:43 12/08/2021

Đà Nẵng: Điều chỉnh giảm giá đất thuơng mại, bổ sung giá đất 63 tuyến đường mới

Ban Mai

Theo kết quả điều chỉnh bảng giá đất năm 2021, Đà Nẵng đã điều chỉnh giảm giá đất thương mại dịch vụ từ 80% thành 70% so với giá đất ở cùng vị trí…

Biển Mỹ Khê, TP. Đà Nẵng.
Biển Mỹ Khê, TP. Đà Nẵng.

UBND TP. Đà Nẵng vừa có báo cáo số 233 về kết quả việc điều chỉnh bảng giá đất năm 2021.

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, đến nay thành phố đã bổ sung giá đất 63 tuyến đường mới đặt tên và 11 khu vực, vị trí tuyến đường chưa được quy định giá đất.

Cùng với đó là sửa đổi tỷ lệ % giữa giá đất thương mại dịch vụ và giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại dịch vụ so với giá đất ở. Điều chỉnh giảm giá đất thương mại dịch vụ từ 80% thành 70% so với giá đất ở cùng vị trí, điều chỉnh giảm giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại dịch vụ từ 60% thành 50% so với giá đất ở cùng vị trí.

Đồng thời, UBND TP. Đà Nẵng cũng đã sửa đổi quy định về xác định giá đất của thửa đất có kiệt đi ra nhiều đường phố.

Theo đó, điều chỉnh từ “….Trường hợp thửa đất không có các giấy tờ nêu trên hoặc thửa đất có kiệt đi ra nhiều đường phố, thì vị trí thửa đất được xác định theo kiệt của đường phố gần nhất” thành “…Trường hợp thửa đất không có các giấy tờ nêu trên hoặc thửa đất có kiệt đi ra nhiều đường phố, thì giá đất được xác định theo kiệt của đường phố mà có giá trị thửa đất cao nhất.”

Ngoài ra, UBND TP. Đà Nẵng cũng quy định về giá đất sử dụng vào mục đích là bãi giữ xe.

Cụ thể, đất bãi xe trước đây thuộc loại đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh được tính bằng với giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ cùng vị trí, nay được tính bằng 35% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ cùng vị trí.

Liên quan đến việc triển khai điều chỉnh Bảng giá đất theo quy định tại Nghị định số 44 (ngày 15/5/2014) của Chính phủ, UBND TP đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thuê đơn vị tư vấn điều tra, khảo sát thu thập thông tin giá đất trên thị trường để làm cơ sở điều chỉnh bảng giá đất tại một số vị trí hoặc tất cả các vị trí đất có biến động về giá đất (nếu có) theo quy định.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng đã đăng tải hồ sơ mời thầu qua mạng đấu thầu quốc gia. Dự kiến đến ngày 15/8 sẽ ký hợp đồng với đơn vị tư vấn và dự kiến đầu tháng 11/2021 sẽ báo cáo UBND thành phố. Trong trường hợp điều chỉnh bảng giá đất 2020-2024 (nếu có) dự kiến cuối năm 2021 UBND TP. Đà Nẵng sẽ trình Thường trực HĐND thành phố xem xét.

Được biết, năm 2021 TP. Đà Nẵng sẽ đấu giá 34 khu đất với tổng diện tích hơn 63,7ha để làm dự án.

 

Thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành Quyết định 9/2020/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, áp dụng trong giai đoạn 2020-2024.

Theo đó, giá đất ở đô thị cao nhất tại Đà Nẵng là 98,8 triệu đồng/m2. Giá đất thương mại, dịch vụ tại cao nhất là hơn 79 triệu đồng/m2. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp cao nhất là hơn 59,2 triệu đồng/m2.

Bảng giá đất lần này có thay đổi so với bảng giá đất tại quyết định 06 năm 2019, được xây dựng trên cơ sở thực tế và nằm trong khung giá đất toàn quốc. Cụ thể: 

- Giá đất thương mại dịch vụ được xác định bằng 80% giá đất ở cùng vị trí. 

- Giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại, dịch vụ được xác định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí.