15:38 05/01/2015

Đầu năm, nhiều doanh nghiệp thanh toán cổ tức bằng tiền

Hà Anh

BST, KHA, DSN, TLG, ITQ, APP, TLH, GDT, TDH và SCL thông báo chốt danh sách để thanh toán cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu BST trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu BST trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
BST, KHA, DSN, TLG, ITQ, APP, TLH, GDT, TDH và SCL thông báo chốt danh sách để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 19/1/2015, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (mã BST-HNX) trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/1/2015.

* Ngày 15/1/2015, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh hội (mã KHA-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2014 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/1/2015.

* Ngày 4/2/2015, Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã DSN-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/1/2015.

* Ngày 23/1/2015, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/1/2015.

* Ngày 25/3/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (mã ITQ-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/1/2015.

* Ngày 2/2/2015, Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (mã APP-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/1/2015.

* Ngày 29/1/2015, Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên (mã TLH-HOSE) trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/1/2015.

* Ngày 29/1/2015, Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/1/2015.

* Ngày 2/2/2015, Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) trả cổ tức 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng), trong đó: trả cổ tức 2013: 5%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng) và tạm ứng cổ tức năm 2014: 5%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/1/2015.

* Ngày 10/2/2015, Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (mã SCL-HNX) trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/1/2015.